Tiszaparti Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium

Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma 84

Tegnap 69

A héten 586

A hónapban 1776

Összesen 419351

8 vendég és 0 tag van jelen

 

 

 
 

 

 

 

2018. augusztus 28-29. Váci lelki-szakmai program a tantestület részére

 

Az elmélkedések vezetője: Dr. Pécsi Rita

Elmélkedések témája: tanulás, tanulási stílusok és azok fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. augusztus 29-30. lelki-szakmai program a tantestület részére

 

Az elmélkedések vezetője: Dr. Pécsi Rita

Elmélkedések témája: érzelmi intelligencia és annak fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. április 7-18. Tantestületi kirándulás Franciaország, Spanyolország, Portugália

 

szentek emlékhelyeinek, kegyhelyek felkeresése

 

 

2016. augusztus - Leányfalui lelki napok

 

Az elmélkedések vezetője: Dr. Beer Miklós váci megyés püspök

 

Dr. Beer Miklóst Esztergomban szentelték pappá 1966. június 19-én. Tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban folytatta. A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá. Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon, Márianosztrán végezte, majd 21 éven át Pilismaróton volt plébános. Közben teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános. Rektorként átvette a szeminárium vezetését, jelentősen hozzájárult a szeminárium életének megújulásához.

2000. április 8-án az Esztergom-budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett. II. János Pál pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye megyés püspökévé. Beiktatása 2003. június 20-án történt.

Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”.

 

2015. augusztus 25-26. – Egri lelki napok

 

  Az elmélkedések vezetője: Gärtner Julianna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. szeptember 27-28. – Szarvasi lelki napok

 

Az elmélkedések vezetője: Reisz Pál

Elmélkedések témája:

  • Az alázat
  • A megtestesülés
  • A megváltás

Ft. Reisz Pál A most Szombathelyen szolgáló szerzetes 1942. február 17-én született. Édesapja 1948-ig egy egyházi iskola igazgatója volt, s mikor elbocsátották, segédmunkásként helyezkedhetett csak el. Reisz Pál két bátyját, mint osztályidegeneket, nem vették fel a helyi, gyöngyösi gimnáziumba, így Esztergomban a ferenceseknél érettségiztek. Reisz Pál harmadik fiúként egyenesen Esztergomba ment.

Érettségi után belépett a rendbe; 1962-ben tett egyszerű fogadalmat, 1965-ben örökfogadalmat, és 1967-ben szentelték pappá. Közben matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, és 1971-től tanár és prefektus volt egykori iskolájában, 1984-től ugyanitt igazgató. A kilencvenes évek második felében Nagyszőlősön volt missziós plébános. 1997 óta Szombathelyen szolgál, mint az Assisi Szent Ferenc Kollégium igazgatója és a ferences templom lelkipásztora.

 

 

2013. május 31.- június 1. – Máriabesnyő

 

Az elmélkedések vezetője: Kuklay Antal

Elmélkedések témája:

  • Autonómia – Szolidaritás
  • Az ember szimbólum teremtő lény
  • A derék, szép dolog nehéz
  • Közhatalom
  • Lelkigyakorlatok
  • A nyolc boldogság
  • Transzcendentálék

Kuklay AntalAz akkor Csehszlovákiáhoztartozó Csapon született 1932. június 13. 1955-ben szentelték fel.1957 májusában letartóztatták, 1958-ban a Turchányi Egon és társai perben tíz év börtönbüntetésre ítélték, amit Budapesten és Márianosztrán töltött le. 1963-ban szabadult. Az Állami Egyházügyi Hivatal eltiltotta a papi tevékenységtől

1968-ban engedték először a szószékre. 1973-tól Körömközség plébánosa, 2011-től, nyugdíjazásától plébániai adminisztrátora. 1985-ben művészettörténész oklevelet szerzett. 1987-ben a sárospataki egyházi gyűjtemény kiadásában A Kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez címmel tanulmánykötete jelent meg. 1991 óta a sárospataki egyházi gyűjtemény vezetője.

Címei: 1998-tól címzetes kanonok, 2006-tól csudányi prépost, 2009-től egri kanonok.

2008-ban Fraknói Vilmos-díjjaltüntették ki, 2009-ben a Hit Pajzsadíjazásban részesült, 2011-ben pedig a Magyar Köztársasági ÉrdemrendTisztikeresztjével tüntették ki.

 

2013. március 14 – 19. – Római út

 

Tantestületünk családtagjai és barátai körében 2013. márc. 14-én Rómába indult.

Ez a kényszerpihenő sok érzést és gondolatot ébresztett bennünk.

Ebben az érzelmileg megterhelt időszakban a kirándulásunk igazi zarándokúttá vált, ahol a megpróbáltatások összekovácsolják az embereket. Sikerült a békét, nyugalmat és az Istenbe vetett hitet megtartani. Majd elindulhattunk és a télből a virágzó tavaszba érkeztünk. Ezután minden percet hasznosan töltöttünk és így nem maradtak el a tervezett programok.

Közös programjaink:

Márc. 17. vasárnap: Az ókori Róma nevezetességeit, Colosseum, Forum Romanum tekintettük meg.

Márc. 18. hétfő: Látogatás a Vatikánban, a Szent Péter Bazilika és tér valamint a Vatikáni Múzeum megtekintése.

Fakultatív programjaink:Falakon kívüli Szent Pál bazilika, Constanza mauzóleuma, Sancta Maria Maggiore, Lateráni bazilika, katakombák, Capitolium, Trevi kút, Spanyol lépcső,, tengerpart

Szállásunk a Szent István Házban volt, ahol a kényelem mellett a lelki békét is megtaláltuk. A kápolnában Tamás atya minden nap misézett. Márc. 19-én testileg fáradtan, de lelkileg gazdagon értünk haza. A csodálatos épületek, szobrok látványa mellett megerősödtünk türelemben, figyelmességben, toleranciában és az Isten szeretetében.

 

 

Csengetési rend

       1. óra              7.50 - 8.35

       2. óra              8.45 - 9.30

       3. óra            9.40 - 10.25

       4. óra          10.35 - 11.20

         Ebédszünet  20 perc

       5. óra          11.40 - 12.25

         Ebédszünet  15 perc

       6. óra          12.40 - 13.25

       7. óra          13.35 - 14.20

       8. óra          14.30 - 15.15

 

 

 
 

 

 

Copyright © Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2014. Minden jog fenntartva.