Tiszaparti Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium

Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma 61

Tegnap 169

A héten 934

A hónapban 2918

Összesen 409464

17 vendég és 0 tag van jelen

 

 

 
 

 

 

2019. december 13. - Tanárok, szülők közös adventi lelki programja

Iskolánk aulájában Polcz Zoltán káplán atya tartott lelkigyakorlatos előadást „Karácsonyi képek” címmel a tantestület tagjainak, a szülőknek és az érdeklődőknek. Káplán atya magával ragadó előadásában hívta fel a figyelmünket az advent és a karácsony valós, igazi jelentésére és tartalmára a mai világban.

 

 

2019. árilis 5. - Lelki nap

Előadó: Görbe József plébános

Előadás témája:

Együtt egymásért családban és közösségben

 

Görbe József:  1959-ben született Gödöllőn, majd 1987-ben szentelték pappá. Azóta több helyen is szolgált, 2004-től csömöri plébános, 2009. augusztus 1-jétől pedig Kistarcsa plébánosa is.

 

 

 

 

2018. november 23 - Lelki nap

 

 

 

2017. december 13. - Lelki nap

 

2016. december - Lelki nap

 

2015. december - Lelki nap

 

2014. december 6. – Lelki nap

  Előadó: Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész

  Előadás témája:

 •   Az egyetemi lelkészség működésének bemutatása
 •   Advent

Dr. Pákozdi István: Esztergom-budapesti egyházmegyés pap. Budapesten születt 1955-ben, 1978-ban szentelték pappá, Rómában teológiából szereztt doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től tölti be. Mellette foglalkozik a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense.

A legfontosabbnak a lelkeket tartja, akikkel igyekszik törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszik táplálni.

 

 

2014. március 29. – Lelki nap

  Előadó: Dr. Beer Miklós váci megyés püspök

  Előadás témája:

Dr. Beer Miklóst Esztergomban szentelték pappá 1966. június 19-én. Tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban folytatta. A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá. Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon, Márianosztrán végezte, majd 21 éven át Pilismaróton volt plébános. Közben teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános. Rektorként átvette a szeminárium vezetését, jelentősen hozzájárult a szeminárium életének megújulásához.

2000. április 8-án az Esztergom-budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett. II. János Pál pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye megyés püspökévé. Beiktatása 2003. június 20-án történt.

Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”.

 

 

2014. január 11. – Lelki nap

Előadó: Dr. Székely János

Előadás témája:

 • A hit
 • A nevelés
 • Hogyan nevel minket Isten?

 

Székely János 1964. június 7.-én Budapesten született, teológus, esztergomi-budapesti segédpüspök.

Több teológiai, biblikus és lelkiségi írás szerzője. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Újszövetség tanszék docense. Az Esztergomi Hittudományi Főiskolatanára, 2006-tól rektora és az esztergomi Szent Anna-plébániaplébánosa. 2007-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a társadalmi – oktatási – kulturális szakterület püspöki helynöke. 2007-2008-ban anyagi támogatásával újult meg az esztergomi Rozália-kápolna.

2007-től febianai címzetes püspök. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel jutalmazták 2012-ben.

 

2013. augusztus 28. – Lelki nap

Előadó: Dr. Osztie Zoltán plébános

Előadás témája:

 • Keresztény értékek
 • Konzervatívok vagyunk
 • Hazaszeretet

 

Dr. Osztie Zoltán atya 1958. augusztus 17.-én született Budapesten, 1981-ben szentelték pappá Esztergomban.

1997-től a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke, 2000 óta  a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium hittanára és lelki vezetője. A budapesti Belvárosi-Nagyboldogasszony főplébánia plébánosa.

 

2012. december 8. – Adventi lelki nap

Előadó:Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek

Előadás témája:

 • Keresztények vagyunk
 • Jézus Krisztus

 

Dr. Seregély István (Szombathely, 1931. március 13. –) az Egri Főegyházmegye 80. főpásztora. 2007-ben vonult nyugdíjba.

1956-1963 között káplánként működött Gyöngyösfalun, Nyőgéren, Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen, majd 1963-1974-ig Szombathelyen a székesegyházban. 1974-ben dr. Fábián Árpád szombathelyi megyéspüspök nevezte ki plébánosnak Kőszegszerdahelyre, majd 1981-1987-ig Kőszegen volt plébános.

II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, majd július 25-én szentelték püspökké az Egri főszékesegyházban. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, illetve ezzel együtt 1992-2005 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja volt. 1993-tól 2001-ig pedig a CCEE alelnöki tisztét is betöltötte. 2005-ben Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki. 2007. március 15-étől az egyházmegye apostoli kormányzója. 2007. június 9-étől nyugalmazott érsek. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adományozták számára.

Jelmondata: „Christus est via veritas et vita” („Krisztus az út, az igazság és az élet”).

 

2012. augusztus 28. – Lelki nap

Előadó: Reisz Pál

Előadás témája:

 • Világnézet és vallás
 • Család és világnézet

 

Ft. Reisz Pál A most Szombathelyen szolgáló szerzetes 1942. február 17-én született. Édesapja 1948-ig egy egyházi iskola igazgatója volt, s mikor elbocsátották, segédmunkásként helyezkedhetett csak el. Reisz Pál két bátyját, mint osztályidegeneket, nem vették fel a helyi, gyöngyösi gimnáziumba, így Esztergomban a ferenceseknél érettségiztek. Reisz Pál harmadik fiúként egyenesen Esztergomba ment.

Érettségi után belépett a rendbe; 1962-ben tett egyszerű fogadalmat, 1965-ben örökfogadalmat, és 1967-ben szentelték pappá. Közben matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, és 1971-től tanár és prefektus volt egykori iskolájában, 1984-től ugyanitt igazgató. A kilencvenes évek második felében Nagyszőlősön volt missziós plébános. 1997 óta Szombathelyen szolgál, mint az Assisi Szent Ferenc Kollégium igazgatója és a ferences templom lelkipásztora.

 

2012. március 23. (péntek) – Nagyböjti lelki nap a Belvárosi Nagytemplomban

Előadó: Bokros Levente mesterkanonok, plébános

 

Bokros Levente 1993-ban szentelték pappá, 1994-től áldozópap. 2003 és 2010 között az EKIF főigazgatója. 2005-ben nevezték ki a Katekumenátus Bizottság elnökének. 2006 óta a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Templom plébánosa, 2009-től pedig pusztavacsi és hernádi moderátor. 2011 óta mesterkanonok.

 

 

 

 

 

2012. március 3. – Nagyböjti lelki nap a Plébánián

Előadó: Dr. Stella Leontin kanonok, balassagyarmati plébános

Előadás témája: „A kereszt által jött a feltámadás”

 

Dr. Stella Leotinprépost, kanonok, főesperes, plébános 

1954. július 19-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően három éves kórházi szolgálat után az Egri Érseki Hittudományi Főiskola papnövendék hallgatója lett. 1980-ban szentelte pappá Marosi Izidor megyéspüspök a váci székesegyházban. Káplánként szolgált Kistarcsán, Kiskunfélegyházán majd Kecskeméten. Teológiai ismereteit a Bécsi Egyetem Római Katolikus Teológiai Karán folytatott tanulmányai során mélyítette el 1991-1993 között, ahol magister fokozatot szerzett. Fiatal kora ellenére többféle magas, egyházi hivatalt bízott rá lelki vezetője 1993 és 2005 között. A Váci Püspöki Hivatalban püspöki szertartói, a Szent József Kollégium lelki igazgatói, valamint a Hétkápolna Kegyhely igazgatói feladatait is ellátta párhuzamosan. Eközben liturgiát és művészettörténetet tanított a Váci Hittudományi Főiskolán. Dr. Stella Leontin prépost, kanonok, főesperes atya huszonöt éves papi szolgálatot, magas egyházi pozíciókat követően, 2005. augusztus 1-jén érkezett Balassagyarmatra, a Szentháromság Főplébániára, hogy lelki vezetője legyen a város lakosságának meghatározó részét adó római katolikus egyházközség híveinek, valamint ellássa a nógrádi főesperesi feladatokat is.

 

2011 augusztus – Lelki nap

Előadó: Farkas István Lupus atya

Előadás témája: A katolikus iskolák szellemiségének megismerése

 

Farkas István1967-ben érettségizett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, majd belépett a Piarista Rendbe. 1976 májusában pappá szentelték.

1990-től több mint harminc egyházi iskola születésénél bábáskodott. 1992-96 között a Katolikus Iskolák Főhatóságában a katolikus általános iskolák főigazgatójaként működött. Kezdettől fogva részt vett a Nemzeti Alaptanterv kimunkálásában. 1993-94-ben, mint főszerkesztő kidolgozta a Katolikus kerettantervet. 1998 májusában megalapította a Kyrios Kiadót a Katolikus kerettantervre épülő tankönyvcsalád megjelentetésére. 1990-től mindmáig egyik szervezője és előadója Kecskeméten az Országos Keresztény Pedagógus Továbbképzéseknek. Gyakran vállal előadásokat iskolák nevelési értekezletein, pedagógiai konferenciákon, szívügyei a lelkigyakorlatok vezetése. 1992-ben alapítója és egy évig felelős szerkesztője a Katolikus Óvoda és Iskola c. szakmai folyóiratnak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, munkáját 1997-ben a „Pro Paedagogia Christiana” kitüntetés adományozásával értékelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csengetési rend

       1. óra              7.50 - 8.35

       2. óra              8.45 - 9.30

       3. óra            9.40 - 10.25

       4. óra          10.35 - 11.20

         Ebédszünet  20 perc

       5. óra          11.40 - 12.25

         Ebédszünet  15 perc

       6. óra          12.40 - 13.25

       7. óra          13.35 - 14.20

       8. óra          14.30 - 15.15

 

 

 
 

 

 

Copyright © Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2014. Minden jog fenntartva.