Tiszaparti Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium

Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma 60

Tegnap 169

A héten 933

A hónapban 2917

Összesen 409463

15 vendég és 0 tag van jelen

 

 

 
 

 

 

 

Szentek, fejedelmek, tudósok nyomában Erdélyben

 

A Határtalanul programban kiránduló csoport tagjai (4 tanuló kivételével) az iskola 8 évfolyamos gimnáziumi osztályába járó 7. osztályos tanulók. Ebben az osztályban kiemelt feladatunk a tehetséges tanulók felkarolása, fejlesztése az iskolai oktatás és az iskolán kívüli tevékenységek keretén belül is. Célunk a történelem-tanulásra, a hittan tanulásra való alapos felkészítés, a matematikához és a környezet megismeréséhez kapcsolódó tudásuk mélyítése.

 

3 előkészítő órát tartottunk a csoport részére:

Turi Zoltán földrajz, történelem szakos tanár a tanulóknak előadás keretében bemutatta a kirándulás helyszíneihez kapcsolódó földrajzi tudnivalókat, érdekességeket, valamint a határon túli magyarság történelméhez kapcsolódó ismereteket.

Hajdú Dalma hittantanárral a tanulók felkészültek a helyszínekhez köthető szentek életéről. Nagyné Török Éva ismertette a tanulókkal a kirándulás programját és a viselkedési, baleset megelőzési szabályokat.

Módszerek: előadás, vetítés, prezentáció, szabályok megbeszélése.

Ezen kívül rajz órán várak alaprajzát, rajzát készítették el a tanulók, matematika órán Bolyai Farkas életét, munkásságát mutatták be, és beszélték meg munkásságának a geometria tananyaghoz való kapcsolódását.

Fakultatív tevékenység:

Áprilisban kiállítást állítottunk össze a tanulókkal a korábbi Határtalanul pályázat keretében megvalósult erdélyi tanulmányi kirándulások fényképeiből. A tantermükben elhelyezett tablók mellett kiállításra kerültek a legjobban sikerült várrajzok is.

 

1. nap, május 26.

A reggeli indulás után az autóbuszon matematikai feladatmegoldó verseny keretében a „Dobble” logikai és ügyességi játékkal mérték össze a megfigyelő, koncentráló képességüket és gyorsaságukat a tanulók. A játék alapötletét az egyenesek vizsgálatához kapcsolódóan Bolyai János, Bolyai Farkas erdélyi matematikusok munkássága adta. Erről a tanulók tájékoztatást kaptak

Városnéző séta keretében a tanulók megismerkedtek Nagyvárad legfontosabb látnivalóival, a Szent Lászlóhoz kapcsolódó emlékhelyeket kerestük fel. A barokk városrész nevezetességeinek - Római katolikus székesegyház, Püspöki Palota - megtekintése. A nagyváradi vár felkeresése, Szent László életének és történelmi jelentőségének átismétlése (hittan órán elhangzott). Várakhoz kapcsolódó ismeretek megbeszélése (rajz órán tanultak tapasztalása). Továbbutazás Királyhágó, Erdély kapujának érintésével. Földrajzi ismeretek bővítése.

 

Vacsora után a következő napi bemutató előadás előkészítése, gyakorlása zajlott.

 

2. nap, május 27.

Látogatás a magyar nyelven oktató Bethlen Gábor Kollégiumban. A Kollégiummal 6 éve testvériskolai kapcsolatban állunk. A kollégium épületeinek megtekintése, a kollégium történetének megismerése, rövid betekintés az iskola életébe, találkozás nagyenyedi diákokkal. A magyar hetedikes tanulók bemutatkoztak a bethlenes hetedikes tanulóknak (bemutatták Szolnok városát, az iskolájukat, az osztályról írt verset és a kirándulásról készített éneket). A Kollégiumban tanult Bolyai Farkas, és Kőrösi Csoma Sándor. Az életükről, munkásságukról a kirándulás előtt készítettek a tanulók bemutatót. Bethlen Gábor szobrán koszorút helyezett el a csoport. 

Délelőtt látogatást tettünk a tordai sóbányában. A só kitermelés történetének, a bánya turisztikai és történeti értékeinek megismeréséhez magyar nyelven kapott tájékoztatást a csoport. Megtekintettük a bányában levő kápolnát. 

Délután gyalogtúrát tettünk a Tordai hasadékban, ismerkedtünk a táj szépségével, természeti képződményeivel. (Növényvilág, kőzet megismerése, felelevenítve a felkészítő órán hallottakat). Tanulóink a tanév folyamán készítettek bemutatót a Tordai hasadék jellemző növényzetéről, valamint a Sóbányáról (tanulói kiselőadás).

A szálláson program: az aznap látottak, az élmények megbeszélése, értékelése. Napló készítése, fényképek gyűjtése, rendezése.

 

3. nap, május 28.

Gyulafehérvárra utazás közben a három Hunyadi János által építtetett templom megnézése, majd Gyulafehérvár nevezetességeinek megtekintése: Szent Mihály székesegyház (Hunyadiak, erdélyi fejedelmek temetkezési helye, koszorút helyezett el a csoport Hunyadi János síremlékénél), Gyulafehérvári vár, Károly-kapu. Egy tanuló előzetesen felkészült a látnivalókból és az információkat ismertette a csoporttal az autóbuszon. Várakhoz kapcsolódó ismeretek megbeszélése (rajz órán tanultak tapasztalása).

Délután séta Torockón: ismerkedés a település szépségével, a helyi hagyományápolással (helytörténeti múzeum) a település történelmével és építészeti stílusával. Közben a Székelykő hegy szépségében gyönyörködött a csoport. A tanulókkal közös beszélgetés arról, hogy miért fontos a hagyományok ápolása, kulturális és természeti értékeink megóvása. Brassai Sámuelről egy diák előzetesen kiselőadást tartott a buszon. Brassai Sámuel szülőházának megtekintése. A Torockószentgyörgyi Székelykő Kúria megtekintése. A Székelykő növényvilágának megbeszélése.

Este Nagyenyed főbb nevezetességeinek megtekintése: Református vártemplom, Bagolyvár (Ókollégium), Nagyenyedi városerődítés, római katolikus templom, református, evangélikus és ortodox templom megtekintése. Fényképek készítése (szentek, hittan, szemléltetés).

Program a szálláson: csapatépítő játékok, a napi program értékelése, megbeszélése, strukturálás. A nap során szerzett ismeretek összegzése, rajzok készítése. Napló folytatása, fényképek rendezése.

 

4. nap, május 29.

Indulás haza: Városnézés a kincses Kolozsváron: Szent Mihály székesegyház, Mátyás király szobra és szülőháza, Babes-Bolyai Tudományegyetem felkeresése. (A tanév folyamán matematika órán a geometria tanulmányokhoz kapcsolódóan Bolyai Farkas életének bemutatása megtört). A templom történelemben és az egyháztörténetben betöltött szerepének megismerése. (Emlékeztetés a hittan órán elhangzottakra.) A templomban magyar nyelven elsőáldozási szertartás zajlott. 

Délután utazás Magyarországra. Út közben az élmények gyűjtése, megbeszélése, strukturálása kis csoportokban.

 

Értékelő óra:

A tanulmányi kirándulás megvalósulását bemutató prezentációt tekintettek meg a tanulók (tanárok, diákok közösen készítették). A kirándulás során szerzett személyes tapasztalataikat mondták el, valamint az utazás programját szóban és kérdőív kitöltésével értékelték a tanulók.

Fakultatív bemutató előadás:

A kiránduláson részt vevő csoport tagjai 5. a és 5. g osztályos tanulóknak és osztályfőnökeiknek mutatták meg a Határtalanul program és pályázat szépségeit, a szerzett élményeket – buzdítva a két osztály tanulóit arra, hogy készítsenek pályázatot 7. osztályos korukra hasonló utazásra. 

 

A pályázat megjelenése az újságban

 

 
 
 

Csengetési rend

       1. óra              7.50 - 8.35

       2. óra              8.45 - 9.30

       3. óra            9.40 - 10.25

       4. óra          10.35 - 11.20

         Ebédszünet  20 perc

       5. óra          11.40 - 12.25

         Ebédszünet  15 perc

       6. óra          12.40 - 13.25

       7. óra          13.35 - 14.20

       8. óra          14.30 - 15.15

 

 

 
 

 

 

Copyright © Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2014. Minden jog fenntartva.