Tiszaparti Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium

Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma 118

Tegnap 175

A héten 293

A hónapban 4532

Összesen 416878

14 vendég és 0 tag van jelen

 

 

 
 

 

 

 

Szentek, fejedelmek, tudósok nyomában Erdélyben
 című nyertes pályázatunk megvalósítására
2016. május 26 – 29. között kerül sor.

 

Iskolánk egyházi jellegéből adódóan fontos a tanulók tudásának keresztény szellemben történő megalapozása, a képességük és személyiségük fejlesztése. Alapelveink közé tartozik nemzeti kultúránk, hagyományaink, egyházi értékeink ápolása és továbbvitele. A keresztény nevelésünk kiemelt fejlesztési területei közé soroljuk tanulóinkban a nemzeti öntudat, az egészséges nemzettudat kialakítását. A 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben nagy hangsúlyt kap a különböző műveltségi területek összekapcsolása, az ismeretek mélyebb és hatékonyabb átadása. A Határtalanul! program keretében megvalósuló tanulmányi kirándulás remek lehetőséget kínál a pedagógiai programunk megvalósításához, az iskolán kívüli ismeretek szerzéséhez, a pedagógusok módszertani lehetőségeinek gazdagításához.

 

A tanulmányi kirándulás tematikáját úgy állítottuk össze, hogy az a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése mellett kapcsolódjon a 13- 14 éves tanulók érdeklődési köréhez, valamint több tudományterülethez (matematika, történelem, földrajz, művészetek), és a keresztény neveléshez (hittan) is.

 

A tervezett kirándulás célpontjai többségében olyan települések, melyekhez ismert és példaképnek állítható szentek, híres magyar fejedelmek kapcsolódnak. Szeretnénk felkeresni a magyarság történelméhez kapcsolódó fontos események színhelyeit (Nagyvárad, Nagyenyed, Torda, Gyulafehérvár, Kolozsvár). Az itt szerezhető ismeretek, élmények nagyszerűen kiegészíthetik az iskolai tananyagot, tapinthatóvá, élményszerűvé teszik azokat. Történelmi tanulmányaik során Szent László királyról, Mátyás királyról szerzett ismereteik nagyváradi, ill. kolozsvári helyszínekhez kötődése, azok felkeresése mind hozzájárul a tanultak megértéséhez, elmélyítéséhez.

 

A térség vallási sokszínűsége remek alkalmat ad a különböző egyházi, vallási irányzatok (római katolikus, református, unitárius, ortodox) megismeréséhez. Szeretnénk több templomot felkeresni, a keresztény hithez kapcsolódó szentekkel megismerkedni. Mindez jól kiegészíti a hittanórákon a kereszténységről, a katolikus egyház történetéről szerzett ismereteiket.

 

Fontosnak és újszerűnek tartottunk a matematika tudományterületének bevonását is a programba, mert a tanulók nagy része tehetséges ebből a tárgyból és sokan jelentkeznek matematika versenyekre is. Úgy gondoltuk, hogy az iskolai tananyag (geometria) és a meglátogatandó helyszínek (várak, templomok) a matematika nyelvén is jól kapcsolhatóak egymáshoz. Ezen kívül szeretnénk megismertetni tanulóinkat néhány ismert erdélyi tudós, Bólyai János és Bólyai Farkas matematikusok, Kőrösi Csoma Sándor őshazakutató, Brassai Sámuel polihisztor munkásságával.

 

Városunk (Szolnok) az Alföldön található, az itt lakó gyerekek számára igen nagy élmény, ha más földrajzi elhelyezkedésű területre utazhatnak, ha hegyeket láthatnak. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a programba beillesszük a Tordai hasadékba tervezett túrát, a Torockó melletti Székelykő megismerését. Az erdélyi Szigethegység Európa egyik legváltozatosabb tája, ahol rengeteg természeti látványosság, ritkaság található. Az itt szerezhető ismeretek kiegészítik a természetismeret órán tanultakat és a földrajzórai tananyagot (Európa domborzata, hegyvidékek növény és állatvilága). A kirándulás tematikája jól köthető a művészetek tantárgyhoz is, a helyszíneken felismerhetik a tanult építészeti stílusok (gótika, román kor) építészeti stílusjegyeit, emellett jó lehetőség nyílik a népművészeti elemek (népviselet, kerámia, hímzés, fafaragás) megismerésére is.

 

A tanulmányi kiránduláshoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését különböző pedagógiai módszerek alkalmazásával kívánjuk segíteni. Az előkészítő órákon az iskola tanárai előadás keretében adják át a kirándulás helyszíneihez, eseményeihez kötődő ismereteiket. Ezzel szeretnénk motiválni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre is, a tanulók a helyszínekhez kapcsolódóan előzetesen, önállóan illetve csoportokban információkat gyűjtenek, melyeket a társaikkal megosztanak (kiselőadás, prezentáció). A látottak megértését, feldolgozását segítő közös beszélgetéseken szeretnénk a szerzett élményeket egymással megosztani, a tanultakat továbbgondolni. Az ismeretek rendszerezését, rögzítését szolgáló napló és fotóalbum készítése is a terveink között szerepel.

 

A tanulmányi kirándulást követően szeretnénk az iskolában bemutató foglalkozást tartani a 6 évfolyamos tanulóknak és osztályfőnökeiknek. Itt a tanulókkal közösen szeretnénk beszámolni az utazásról, a szerzett ismeretekről és élményekről, mindezt fényképekkel, felvételekkel kiegészítve.

 

Beszámoló a program megvalósulásáról

 

 

Csengetési rend

       1. óra              7.50 - 8.35

       2. óra              8.45 - 9.30

       3. óra            9.40 - 10.25

       4. óra          10.35 - 11.20

         Ebédszünet  20 perc

       5. óra          11.40 - 12.25

         Ebédszünet  15 perc

       6. óra          12.40 - 13.25

       7. óra          13.35 - 14.20

       8. óra          14.30 - 15.15

 

 

 
 

 

 

Copyright © Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2014. Minden jog fenntartva.